Pensioen voor ondernermers

Voor ondernemers gelden bijzondere regelingen met betrekking tot het pensioen. Het pensioen is een aanvulling op de AOW (Algemene Ouderdomswet), elke Nederlander heeft recht op AOW vanaf zijn/haar pensioenleeftijd. De AOW is op dit moment zo’n 1.300 euro bruto per maand voor een alleenstaande, de meeste Nederlanders zullen er dus qua inkomsten flink op achteruit gaan indien ze geen aanvullende pensioenregeling hebben.

Om dit inkomensverschil op te vangen kun je een pensioen opbouwen, hierbij vul je de AOW uitkering aan tot het gewenste bedrag. Vaak wordt 70% van het inkomen als richtlijn aangenomen, omdat je na het bereiken van de pensioenleeftijd in een lager belastingtarief terecht komt ga je er op die manier in inkomen niet veel op achteruit.

Mensen die een baan hebben bouwen doorgaans een pensioen op bij hun werkgever. Er wordt dan maandelijks een deel van het salaris ingehouden en dit wordt in een pensioenfonds gestopt. Op het moment dat de werknemer met pensioen gaat dan wordt dan begint dit pensioen te lopen en krijg je elke maand een bedrag uitgekeerd.

Er zit een belastingvoordeel aan pensioenopbouw, je hoeft namelijk niet meteen belasting te betalen over het bedrag dat je inlegt in het pensioenfonds, het gaat dus van je bruto salaris af. De belasting betaal je pas als het pensioen wordt uitgekeerd. Dit heeft als voordeel dat je tijdens de opbouw van je pensioen een gemiddeld hoger bedrag hebt en dus ook meer rendement krijgt, daarnaast zit je tijdens je pensioen in een voordeliger belastingtarief.

Om van dit belastingvoordeel gebruik te mogen maken stelt de overheid een aantal regels aan de pensioenopbouw. Voor werknemers geldt dat ze hun pensioen verplicht bij een externe partij moeten onderbrengen, je mag dus geen pensioen in eigen beheer opbouwen. Voor ondernemers wordt een uitzondering gemaakt op deze regel, ondernemers mogen dus wel in eigen beheer een pensioen opbouwen.

FOR

FOR stat voor fiscale oudedagsreserve, hier kun je als ondernemer een pensioen mee opbouwen. Dit geldt niet voor eigenaren van een BV, hiervoor zijn weer andere regels, waar we verderop op in gaan.

De FOR houdt in dat je als ondernemer per jaar ca 10% van je winst mag toevoegen aan een winstreserve. Het bedrag mag niet hoger zijn dan een bepaald maximum, dit varieert per jaar. Hier betaal je in eerste instantie geen belasting over.

Door elk jaar een bedrag toe te voegen aan de FOR stijgt dit bedrag in de loop der jaren. Je hoeft dit geld niet apart te zetten, het is een bedrag dat op papier staat en het staat je vrij dit uit te geven en te gebruiken binnen je bedrijf, kijk hier echter wel mee uit.

Een groot risico van de FOR is dat ondernemers het bedrag dat in deze voorziening staat opmaken voordat ze hun pensioenleeftijd bereiken. Hierdoor heb je niet alleen geen geld meer om je pensioen uit te keren, je moet ook nog steeds wel belasting betalen over het gehele bedrag. Je had hier in eerste instantie immers nog geen belasting over betaald . Door het geld uit de FOR uit te geven zit je dus zonder pensioen en met een grote belastingschuld.

Daarnaast is je pensioen niet veiliggesteld zolang het binnen je bedrijf zit, zou je onderneming failliet gaan dan ben je ook je pensioenopbouw kwijt. Je kunt ervoor kiezen om je pensioen extern onder te brengen bij een pensioenfonds. Er zijn speciale ondernemerspensioenen beschikbaar, waar je als ondernemer je pensioen in kunt onderbrengen. Hierdoor weet je zeker dat het geld nog aanwezig is op het moment dat je met pensioen gaat.

De hoogte van de jaarlijkse toevoeging hangt af van hoeveel je nodig hebt. Je moet ervoor zorgen dat je op de pensioenleeftijd voldoende bij elkaar hebt gebracht om samen met de AOW voor voldoende inkomsten te zorgen. Als je het pensioen extern onderbrengt kan de pensioenmaatschappij uitrekenen hoeveel je jaarlijks moet storten om een bepaalde uitkering te krijgen.

Pensioenberekeningen zijn erg ingewikkeld om zelf te maken, als je dit goed wilt doen dan kun je het beste een onafhankelijke pensioenadviseur raadplegen.

Veel ondernemers staan niet stil bij hun pensioen en gaan er vanuit dat ze tegen hun pensioenleeftijd wel zoveel geld hebben dat het geen probleem is of het bedrijf kunnen verkopen voor een redelijke som geld. Dit is best wel een grote gok die je neemt dus zorg dat je hier goed over nadenkt.

Als je van jezelf weet dat je in het slechtste geval met alleen een AOW uitkering wel kunt rondkomen dan kun je ervoor kiezen om geen pensioen op te bouwen. Wil je er daarentegen niet op achteruit gaan qua inkomen dan is het riskant te gokken op een verkoop van je bedrijf.

DGA Pensioen

Als je Directeur-grootaandeelhouder van een BV bent dan mocht je voorheen pensioen in eigen beheer opbouwen, deze regeling is echter afgeschaft en niet meer toegestaan voor "nieuwe" pensioenen. Als DGA zul je dus op dezelfde manier een pensioen moeten opbouwen als werknemers, dus ook verplicht bij een extern pensioenfonds. Je kunt er als DGA ook voor kiezen om geen pensioen op te bouwen indien je dit op een andere manier ondervangt.

Ook bij een DGA pensioen is het raadzaam een adviseur te raadplegen, het is erg lastig om te berekenen welk bedrag je nu maandelijks moet inleggen om een bepaald pensioen op te bouwen. Je moet kijken naar wat je na je pensioen per maand nodig denkt te hebben en op basis daarvan kan een adviseur uitrekenen wat je per maand aan pensioen moet opbouwen.
Reactie plaatsen