Van tijdelijk naar vast contract: de regels
16 november 2016 

Van tijdelijk naar vast contract: de regels

Als werkgever kun je je werknemers niet oneindig een contract voor bepaalde tijd geven. Op een gegeven moment wordt het automatisch een vast contract. Dat is algemeen bekend, de exacte regels echter niet. Daarom zet ik in dit artikel de wettelijke regels in Nederland op een rijtje.

Wanneer van tijdelijk naar vast contract?

Je tijdelijke medewerker krijgt in twee gevallen een automatisch een vast contract:

  1. Na meer dan twee jaar tijdelijke contracten
  2. Na drie opeenvolgende tijdelijke contracten

1. Na meer dan twee jaar tijdelijke contracten

Je kunt je medewerker twee keer een jaarcontract aanbieden. Zodra het contract één dag langer dan dat duurt, wordt het automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Let op: ook bij kortere contracten kan de totale periode langer toch dan dan twee jaar zijn. In onderstaand rekenvoorbeeld leg ik dat verder uit.

Rekenvoorbeeld

  • Tel de tijdelijke contracten bij elkaar op.
  • Periodes van korter dan zes maanden tussen deze contracten tel je hierbij op.
1e tijdelijke contract 6 maanden
niet in dienst 4 maanden
2e tijdelijke contract 6 maanden
niet in dienst 4 maanden
3e tijdelijke contract 6 maanden
totaal in dienst met tijdelijke contract 18 maanden
contractperiode totaal 26 maanden

De medewerker heeft drie keer een half jaar voor je gewerkt. Dat is 18 maanden. De periodes tussen de contracten zijn echter korter dan 6 maanden. Je bent dus verplicht om deze mee te tellen! Alles bij elkaar is dat 26 maanden. Langer dan twee jaar dus. Het laatste contract is geen tijdelijk contract van een half jaar. Het is automatisch een contract voor onbepaalde tijd geworden.

2. Na drie opeenvolgende tijdelijke contracten

In dit geval wordt het 4e contract een contract voor onbepaalde tijd, oftewel een vast contract. Dit telt ook als de totale periode van de contracten inclusief tussenpozen minder dan twee jaar is.

Tijdelijk contract wordt vast contract

1e tijdelijke contract 1 maand
niet in dienst 3 maanden
2e tijdelijke contract 1 maand
niet in dienst 5 maanden
3e tijdelijke contract 1 maand
niet in dienst 2 maanden
4e tijdelijke contract 1 maand

De tussenpozen tussen de contracten zijn korter dan zes maanden geweest. Het 4e contract is dan automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Ook al werkt deze persoon in totaal korter dan twee jaar voor je.

Tijdelijk contract blijft tijdelijk

Als er meer dan zes maanden tussen de tijdelijke contracten zit, dan hoeven de tussenpozen niet worden meegeteld:

1e tijdelijke contract 6 maanden
2e tijdelijke contract 6 maanden
niet in dienst 7 maanden
3e tijdelijke contract 6 maanden

De medewerker heeft drie keer een half jaar voor je gewerkt.  Omdat tussen het 2e en 3e contract een tussenpoos van langer dan 6 maanden zit, begin je na deze periode opnieuw te tellen. De 3e arbeidsovereenkomst is het 1e contract van de keten van contracten geworden.

Wat wil jij als werkgever?

  • wél een proeftijd in het contract
  • geen transitievergoeding hoeven betalen
  • zo lang mogelijk werken met tijdelijke contracten

In dit geval kun je het het beste de arbeidsovereenkomst met je tijdelijke werknemer als volgt afsluiten:

  • 1e contract: 7 maanden
  • 2e contract: 8 maanden
  • 3e contract: 8 maanden
Reactie plaatsen