Extra belastingvoordeel voor jouw bedrijf dankzij investeringsaftrek
30 november 2017 

Extra belastingvoordeel voor jouw bedrijf dankzij investeringsaftrek

Bedrijfsmiddelen aanschaffen voor jouw bedrijf kan jou extra belastingvoordeel opleveren. Voldoet je investering aan de voorwaarden, dan kun je een bepaald bedrag van de winst aftrekken. Dit kan via de investeringsaftrekregeling.

Wat is ?

Als ondernemer investeer je regelmatig in je bedrijf. Je koopt een laptop, kantoormeubelen of een machine. Iedere ondernemer die in Nederland belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, kan in aanmerking komen voor investeringsaftrek. De Belastingdienst onderscheidt er drie:

  • kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
  • energie-investeringsaftrek
  • milieu-investeringsaftrek

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) zal voor jou de meest toepasbare zijn om belastingvoordeel mee te behalen. Daarom beschrijf ik deze hier uitgebreid.
Deze en de overige twee investeringsaftrekken behandel ik ook uitgebreid op ons (nieuwe!) klantportaal. Dit is een centrale plek waar je steeds meer antwoorden op veelvoorkomende vragen vindt.

Hoe werkt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA is een aftrekpost die betrekking heeft op (kleine) investeringen in bedrijfsmiddelen. De hoogte hangt af van het geïnvesteerde bedrag. Het bedrijfsmiddel dat je hebt aangeschaft moet minimaal 450 euro (excl. btw) kosten. Wat als je nu een bedrijfsmiddel koopt dat goedkoper is dan 450 euro? Denk bijvoorbeeld aan een printer of bureaustoel. Dan valt dit onder de reguliere bedrijfskosten. Deze investering mag je in een keer volledig aftrekken. Dit staat verder los van de investeringsaftrek.

Om gebruik te kunnen maken van de KIA, moet het totaalbedrag van de investeringen minimaal 2.300 euro bedragen en maximaal 312.176 euro. Voor investeringen tussen 2.301 euro en 56.192 euro geldt een percentage van 28 procent.

Let op: Het bedrag dat je uiteindelijk van de winst mag aftrekken wordt bepaald door totaalbedrag dat je hebt geïnvesteerd. Het maximumbedrag bedraagt  15.734 euro (56.192 x 28%). Dit geldt ook als je meer investeert dan 56.192 euro.

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 56.192 28%
€ 56.193 t/m € 104.059 € 15.734
€ 104.060 t/m € 312.176 € 15.734 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 104.059
meer dan € 312.176 0%

De investeringsaftrek en afschrijving gelden alleen voor het deel dat je voor jouw bedrijf gebruikt. Stel, je gebruikt jouw telefoon of computer voor 80 procent zakelijk. De overige 20 procent gebruik je hem privé. In dat geval is het bedrag van de investering 80 procent van de aanschafprijs (excl. btw).

Voorwaarden KIA

Wanneer je samen met anderen een bedrijf hebt opgericht, dan gelden er andere regels rondom de KIA. Bij een VOF of een maatschap bereken je de belastingaftrek  door een percentage te nemen van de totale investering van het samenwerkingsverband. Je kijkt dus niet naar iedere afzonderlijke investering.

Wat valt niet onder de investeringsaftrek?

In principe komen de meeste zakelijke bedrijfsmiddelen in aanmerking voor deze aftrekpost, maar er zijn uitzonderingen.
Deze investeringen vallen buiten de investeringsaftrek:

  • Investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen.
  • Personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer. Op sommige auto’s (zoals waterstofauto’s en elektrische auto’s) kun je wel milieu-investeringsaftrek krijgen.
  • Bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur (alleen uitgesloten voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) of voor gebruik in het buitenland.
  • Bedrijfsmiddelen die je van jouw privévermogen overbrengt naar het vermogen van jouw onderneming.
  • Investeringen waarvoor je verplichtingen aangaat tegenover personen die behoren tot jouw huishouden, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of personen die behoren tot hun huishouden. Als je bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel koopt van je vader, dan heb je in principe geen recht op investeringsaftrek.

Als je ondernemer bent en een bedrijfsmiddel koopt van de BV waarvan je aandeelhouder bent, dan heb je in principe geen recht op investeringsaftrek. Je kunt wel verzoeken om ontheffing voor de uitsluiting van de investeringsaftrek.

Let op: Als je de bedrijfsmiddelen binnen vijf jaar na de investering verkoopt en de totale waarde hiervan meer dan 2.300 euro waard is, dan moet je een deel van de aftrek terugbetalen via de desinvesteringsbijtelling.

Wat is de energie-investeringsaftrek?

De energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale aftrekregeling die geldt voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie. Hoe je hiervoor in aanmerking kunt komen lees je op ons klantportaal.

Wat is de Milieu-investeringsaftrek?

Je komt in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek als je hebt geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsmiddelen. Dit geldt voor middelen die het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Financiën erkend hebben als milieu-investeringen. Lees meer hierover op ons klantportaal.

Heb je nog meer vragen over hoe de investeringsaftrek jou extra belastingvoordeel kan opleveren? Neem dan contact met ons op en wij helpen je.

Reactie plaatsen