Disclaimer, copyright en privacy policy

Naast algemene voorwaarden, incassobureaus e.d. heb je nog een aantal specifieke onderwerpen om rekening mee te houden, deze zijn voor de meeste bedrijven van toepassing. Je hebt de disclaimer, copyright en de privacy policy, geen van deze zaken zijn verplicht, maar toch zijn ze wel handig om te vermelden.

Disclaimer

Hier zijn verschillende varianten van, je kunt dit bijvoorbeeld op je website zetten of onderin je email. Een disclaimer geeft aan dat je afstand doet van aansprakelijkheid. Als je bijvoorbeeld een website hebt over afvallen dan geef je aan dat je niet aansprakelijk bent voor de gevolgen van jouw advies. Je legt de verantwoordelijkheid neer bij degene die de informatie gebruikt en kunt dus later niet aansprakelijk worden gesteld indien het advies verkeerd uitwerkt.

In een email zet je bijvoorbeeld dat die bedoeld is voor de geadresseerde en dat iemand, mocht deze mail bij de verkeerde persoon terecht komen, daar geen rechten aan kan ontlenen en dit niet openbaar mag maken.

In z’n algemeenheid geldt dat je een disclaimer gebruikt op het moment dat je informatie geeft waarbij je niet aansprakelijk wilt zijn voor de gevolgen als mensen die informatie (verkeerd) gebruiken.
Dit gebruik je bij teksten die je maakt, dit kan zijn als je een boek schrijft, maar ook bijvoorbeeld de tekst op je website. Door er een copyright op te zetten geef je aan dat mensen dit niet mogen kopiëren of op een andere manier gebruiken dan waar het voor bedoeld is. In principe zit op alles wat je schrijft standaard een copyright, maar het kan geen kwaad dit er nog eens expliciet bij te vermelden. Een copyright zet je op naam van een persoon of bedrijf en je vermeldt een datum of jaar.

Privacy Policy

Dit is een steeds belangrijker wordend onderwerp, de privacy van mensen. Als bedrijf krijg je gegevens van de klanten en klanten willen niet dat dit openbaar wordt of dat ze bijvoorbeeld opeens reclame krijgen waar ze niet om hebben gevraagd. In een privacy policy geef je aan op welke manier je met klantgegevens omgaat, dus bijvoorbeeld dat je deze niet openbaar maakt, niet doorverkoopt en niet gebruikt voor reclamedoeleinden.
Reactie plaatsen