Rechtsvormen zijn de verschillende vormen waaruit je kunt kiezen als je een bedrijf inschrijft. Elke vorm is toegespitst op een bepaalde situatie. De meest voorkomende rechtsvormen zijn de eenmanszaak, de vennootschap onder firma en de BV. Daarnaast heb je ook nog verenigingen en stichtingen, hier zul je als ondernemer niet snel mee te maken krijgen.

Rechtsvormen met of zonder rechtspersoonlijkheid

De eenmanszaak, VOF, CV en man-vrouw firma hebben allemaal geen rechtspersoonlijkheid. Dit wil zeggen dat er qua aansprakelijkheid geen onderscheid wordt gemaakt tussen het bedrijf en de privé personen (eigenaren). Gaat het bedrijf failliet dan moeten de ondernemers het privévermogen aanspreken om de zakelijke schulden mee te betalen. De BV en NV hebben wel rechtspersoonlijkheid. Hierbij is een volledige scheiding tussen eigendom en aansprakelijkheid. De bedrijven zijn dus losstaande entiteiten die ook zelf belasting moeten betalen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de VOF en de eenmanszaak waarbij de ondernemer de belasting moet betalen. Als een bedrijf met rechtspersoonlijkheid failliet gaat dan zijn de eigenaren (aandeelhouders) alleen het geld kwijt dat ze erin hebben gestoken, mits geen sprake is van fraude of onbehoorlijk bestuur.

Kies de juiste rechtsvorm

Er zijn een aantal verschillende rechtsvormen waaruit je kunt kiezen. Als je als één persoon wilt gaan ondernemen kun je kiezen uit de eenmanszaak en de BV. Als je met meerdere ondernemers een bedrijf wilt beginnen kies je tussen de VOF of de BV en als je met investeerders wilt werken kies je tussen de CV en de BV. Als je een specifiek beroep uitoefent als bijvoorbeeld accountant of arts dan kies je voor de eenmanszaak of BV of met meerdere mensen voor een maatschap of BV. Als stel kies je voor de man-vrouw firma of de BV. Je ziet dus overal de keus terugkomen tussen eenmanszaak, VOF, maatschap en man-vrouw firma aan de ene kant en de BV aan de andere kant. Deze keus maak je aan de hand van twee aspecten, het risico dat je loopt, of wilt lopen, en het belastingvoordeel dat met de rechtsvorm samenhangt. Als je veel risico loopt met je bedrijf is het aantrekkelijk een BV op te richten, als je weinig risico loopt is een andere vorm aantrekkelijker omdat de kosten daarvoor veel lager zijn. Hier is geen universeel advies over te geven. Of het wel of niet verstandig is een BV op te richten hangt van het type bedrijf af, maar ook van de voorkeur van de ondernemer(s). Heb je niet 100% vertrouwen in een zakenpartner dan kun je kiezen voor de BV omdat je dan niet aansprakelijk bent voor de fouten van een ander. Deze keus is dus heel persoonlijk en het is belangrijk daar goed over na te denken. Het tweede criterium is het belastingvoordeel. Als kleine ondernemer is een eenmanszaak of VOF gunstiger, omdat je van ondernemersregelingen gebruik mag maken. Deze regelingen mag je als je een BV hebt niet gebruiken, omdat je dan voor de belastingdienst geen ondernemer meer bent. In de BV heb je de mogelijkheid om een deel van de winst als dividend uit te keren tegen een effectief percentage van ca. 40%. Als ondernemer daarentegen valt je winst volledig in box 1 en betaal je maximaal ca 50% over het hoogste deel van je winst. Doordat je als ondernemer voordeelregels hebt ben je bij een lage winst voordeliger uit, ga je echter meer winst maken dan wordt op een gegeven moment de BV belastingtechnisch gunstiger. Dit omslagpunt hangt af van de specifieke situatie. Je hebt dus twee criteria en die kunnen elkaar tegenspreken, het kan qua risico beter zijn om een BV te hebben, terwijl dat belastingtechnisch onvoordelig is. Als dat zo is dan moet je kiezen wat voor jou belangrijker is. Als je bereid bent het risico te nemen voor een belastingvoordeel dan kan dat een goede keuze zijn en omgekeerd kan ook. Dit is een persoonlijke keuze. Het is belangrijk goed na te denk over de rechtsvorm, dit is later nog te wijzigen, maar dat is vaak wel een ingrijpende wijziging. Je kunt het zoals met zoveel zaken beter in één keer goed doen. Hieronder vind je meer uitleg over de verschillende rechtsvormen.