Minder belasting in 2016?
17 september 2015 

Minder belasting in 2016?

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag. Een dag waarin plannen bekend gemaakt worden voor het komend jaar. Hoewel de plannen niet definitief zijn, verwacht ik niet dat er veel aan zal veranderen. Hierbij wil ik jou als ondernemer een kort overzicht sturen wat de meest relevante belastingplannen inhouden.

Tarieven Box 1: Inkomen uit werk en woning

De belastingtarieven waarin je ondernemersinkomen zit, zullen over het algemeen gunstiger worden. Hierdoor zal je bij een gelijkblijvend inkomen minder hoeven te delen met de overheid en dus meer overhouden. Het IB-tarief in de eerste schijf gaat iets omhoog van 8,35% naar 8,40%. In de tweede schijf daalt het tarief van 13,85% naar 12%. In de 3e schijf daalt het percentage van 42% naar 40,15%. De bovengrens van de derde belastingschijf stijgt van € 57.585 naar € 66.421.

Box 3: Inkomen uit sparen en beleggen

Op dit moment rekent de overheid met een fictief rendement van 4% waarover je 30% belasting betaald. Omdat het wel erg lang geleden is dat je dit rendement op een spaarrekening kon krijgen heeft het Kabinet het plan ingesteld de vermogensrendementsheffing in box 3 te herzien per 1 januari 2017. Bedoeling is de belastingheffing beter te laten aansluiten bij de werkelijke rendementen.

Arbeidskorting

De maximale arbeidskorting stijgt van € 2.220 naar € 3.103. Het opbouwpercentage stijgt van 19,679% naar 27,698%. De korting voor hogere inkomens wordt afgebouwd tot nihil (was € 184). De arbeidskorting in de inkomstenbelasting bedraagt ten minste het bedrag van de toegekende arbeidskorting in de loonheffing. Dit betreft zowel de arbeidskorting die is toegekend voor het reguliere loon als voor de bijzondere beloningen zoals vakantiegeld of de 13e maand. Voorgesteld wordt om vanaf 2016 uitsluitend uit te gaan van de arbeidskorting die wordt toegekend ter zake van het reguliere loon. De op te nemen arbeidskorting op de jaaropgaaf bedraagt dan ook uitsluitend de verrekende arbeidskorting die betrekking heeft op het reguliere loon.

Toeslagen

Voor alle werkende ouders gaat de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016 omhoog. Ouders ontvangen voor elk kind dat naar de opvang gaat meer kinderopvangtoeslag. Wanneer er verder nog dingen veranderen, dan breng ik je hier uiteraard van op de hoogte.

Ben je hiermee geholpen of heb je nog vragen? Ik zie je reactie graag hieronder.
Reactie plaatsen