Hoe krijg je als ondernemer een lening?
25 juli 2012 

Hoe krijg je als ondernemer een lening?

Geld is de brandstof van elke onderneming, voor elk business plan is geld nodig en ook groeien gaat niet zonder voldoende financiële middelen.

In deze tijden van crisis wordt het steeds lastiger voor ondernemers om aan geld te komen, het is echter niet onmogelijk als je de juiste wegen bewandelt.

Er zijn 3 manieren om aan geld te komen:

Eigen vermogen

Dit is je eigen spaargeld of de inbreng van eigen middelen zoals een auto. Dit is de snelste en makkelijkste manier om aan geld te komen, echter wel gelimiteerd tot de hoeveelheid die beschikbaar is.

Slechts een klein deel van de ondernemers zal in staat zijn de hele onderneming met eigen geld te financieren en zelfs als dit kan is dit vaak niet de beste optie. Je zult dus in de meeste gevallen onderstaande opties nodig hebben.

Bancaire lening

Banken zijn in sommige gevallen bereid geld uit te lenen aan ondernemers, hier gaan veel fabels over rond en ondernemers verdoen vaak hun tijd met het indienen van ondernemingsplannen die geen kans van slagen hebben.

Hoe banken denken….

Banken denken in zekerheden, vooral in tijden van crisis, een bank is zeer conservatief in het beschikbaar stellen van leningen en accepteert dan ook alleen kleine risico’s.

Een bank zal dus nooit 100% van een bedrijf financieren,  er is altijd eigen vermogen nodig en er wordt gewerkt met ratio’s. Afhankelijk van het type bedrijf wordt je in een categorie ingedeeld en deze categorie geeft aan hoeveel je kunt lenen op elke euro eigen vermogen.

Stel de ratio is 90% dan kun je op elke € 90.000 eigen vermogen € 10.000 lenen, stel dat deze 25% is dan kun je op € 25.000 aan eigen inbreng een lening krijgen van € 75.000. Het is dus handig om te weten in welke categorie je valt, dan kun je van tevoren inschatten of je aanvraag kans van slagen heeft. De exacte categorieën verschillen per bank en worden niet prijsgegeven door de banken, er is echter wel een aardige inschatting van te maken.

Hoe hoger het risico hoe hoger de ratio, een startende onderneming in een “gevaarlijke” markt heeft de hoogste ratio (>95%), een bedrijf dat tientallen jaren bestaat in een stabiele markt heeft een lage ratio (10% – 20%), bijvoorbeeld een bedrijf in primaire levensmiddelen of verzekeringsmaatschappij.

Voor startende ondernemingen ligt de ratio tussen de 75% en 100%, je zult dus altijd ten minste 75% van de financiering met eigen vermogen moeten invullen. Dit is waarom het voor veel starters tijdverspilling is om een leningsaanvraag in te dienen, omdat dit vaak om veel meer dan 25% van het totaalbedrag gaat.

Naast deze ratio’s kijken banken ook naar de mate waarin de onderneming in staat zal zijn de rentelasten te betalen en de lening af te lossen, de vooruitzichten moeten dusdanig goed zijn dat dit zelfs in het worst-case scenario geen gevaar loopt.

Ook andere zaken zoals strafrechtelijk verleden, BKR registratie, de ervaring van de ondernemer, etc. worden bekeken. Dit zijn randvoorwaarden, die invloed kunnen hebben op de ratio.

De bank wil niet het benodigde bedrag lenen en je hebt zelf niet voldoende geld beschikbaar, wat nu…

Financiering door derden

Naast je eigen geld en een lening bij een bank kun je naar andere partijen voor de financiering van je bedrijf, er zijn 3 opties:

Particuliere lening

Meestal kennissen of familie die geld lenen tegen een vergoeding, dit kan een vaste rente zijn of een aandeel in de winst. Het gevaar van deze vorm is dat het de relatie onder druk kan zetten bij tegenvallende resultaten en dat je wellicht bemoeienis krijgt waar je niet op zit te wachten.

Investering

Ondernemers of investeringsmaatschappijen zijn bereid om hogere risico’s te nemen dan banken. Hier staat wel een hogere vergoeding tegenover, vaak een deel van de winst en/of een hoge rente.

Waar banken vooral naar zekerheden en eigen inbreng kijken gaat het bij een investering in deze vorm vooral om de ervaring van de ondernemer en de kwaliteit van het business plan.

Als je weinig ervaring als ondernemer hebt doe je er goed aan je te laten coachen en daarmee te laten zien dat de ervaring wel aanwezig is binnen het bedrijf.

Participatie

Deze vorm gaat verder dan de andere vormen, de investeerder zal in dit geval niet alleen geld beschikbaar stellen, maar gaat zich ook actief met de bedrijfsvoering bezig houden. Dit hoeft zeker geen nadeel te zijn omdat een goede participatiemaatschappij de kennis en het netwerk heeft om meteen een goede start te maken met het bedrijf.

Belangrijk bij participatie is dat je er zelf helemaal achter staat en een partij zoekt waarmee het klikt. Je geeft een deel van je bedrijf uit handen, in het begin is dat erg handig maar je kunt er op termijn spijt van krijgen omdat je tot in de lengte der dagen een deel van je winst moet afstaan.

Tot slot

Voor de financiering van je bedrijf kun je gebruik maken van eigen vermogen, bancaire leningen of geld van derden. Je doet dit altijd in een vaste volgorde, eerst je eigen vermogen, als dat niet toereikend is een lening bij de bank en als dat niet mogelijk is een financiering door een derde.

Je kunt ook een combinatie gebruiken, een lening bij een bank is goedkoper dan een investering bij een investeringsmaatschappij.  Als de bank niet het totale bedrag wil financieren willen ze wellicht wel een deel financieren als er een investeerder is gevonden. In dat geval hoef je minder te lenen bij de investeerder en ben je per saldo goedkoper uit.

Reactie plaatsen