Hoe hoog mag mijn DGA loon zijn?
18 februari 2016 

Hoe hoog mag mijn DGA loon zijn?

In januari hebben wij een groot aantal ondernemers geholpen met het oprichten van een BV. Een veel besproken onderwerp hierbij is; wat moet ik nu als salaris gaan opnemen als DGA? Als je als directeur-grootaandeelhouder (DGA) in je B.V. werkt dan moet je jezelf salaris uitbetalen. Maar op welke manier bepaal je de hoogte van je inkomen? Hoe zat het ook al weer met dat ‘verplichte salaris’ van € 44.000,-. En in hoeverre heeft die werkkostregeling (WKR) hier invloed op?

Op welk manier bepaal je als DGA je inkomen?

Als DGA wordt je minimale loon bepaald door de ‘gebruikelijk-loonregeling’. Dit betekent niet dat je dat loon daadwerkelijk moet opnemen, maar het moet wel belast worden.
De hoofdregel is dat je het DGA-salaris minimaal vast moet stellen op het hoogste van onderstaande bedragen:

  1. Je minimale verdiensten moeten 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking zijn.
  2. Als DGA mag je niet minder verdienen dan iemand anders binnen je bedrijf.
  3. Minimaal salaris van € 44.000,00 per jaar (dit is het in 2016 geldende minimum wat je als DGA aan jezelf moet uitbetalen).

Het hoogste bedrag van bovenstaande punten moet je jezelf uitbetalen.

Moet ik als startende B.V. ook voldoen aan deze basisregel?

Een startende onderneming heeft vaak onvoldoende inkomsten om als DGA het salaris uit de basisregeling op te nemen. Het is een misvatting bij veel ondernemers dat je dan toch €44.000 moet opnemen. Heb jij als ondernemer hier ook mee te maken, dan zijn er twee oplossingen:

  1. Je kunt bij de belastingdienst een verzoek indienen je salaris te verlagen tot maximaal nul euro. Van de belastingdienst ontvang je, na het indienen van dit verzoek, hiervoor een goedkeuring voor maximaal zes tot twaalf maanden. Wanneer je situatie hierna onveranderd is, dan moet je opnieuw een verzoek indienen.
  2. Je stelt zelf een salaris vast dat je wenst uit te keren en doet hiervan maandelijks aangifte loonbelasting. Mocht achteraf blijken dat er voldoende resultaat binnen je onderneming is geweest om een hoger salaris uit te betalen, dan corrigeer je met terugwerkende kracht je inkomen aan het hogere salaris of eventueel gebruikelijke loon. Wanneer je dit niet zelf doet, dan kan de belastingdienst je verzoeken dit aan te passen.

Hoe bepaal je 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking?

Als je geen startend bedrijf (meer) bent dan moet je dus de basisregel toepassen. Maar hoe bepaal je die eerste regel, ‘minimaal 75% uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking’?
Om een marktconform inkomen te bepalen moet je dit vergelijken aan de hand van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Je vergelijkt je inkomen dus met jouw functie wanneer je ergens in loondienst zou zijn.

Let op! Hiermee kan het goed mogelijk zijn, dan het inkomen hoger of lager is dan het basisbedrag van €44.000.

Drie stappen om je inkomen als DGA te bepalen:

  1. Bepaal eerst de objectieve criteria van jouw beroep en bedrijf. Je kunt hierbij denken aan omzet, winst en aantal personeelsleden alsmede de sector waarin je werkzaam bent.
  2. Zoek vervolgens de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Via deze rekentool van het bedrijf Intermediair krijg je een aardig beeld.
  3. Is het gemiddeld inkomen lager dan €44.000, dan neem je minimaal 100% van dit inkomen op als salaris.

Is het gemiddeld inkomen hoger dan €44.000, dan neem je minimaal 75% van dit bedrag op aan salaris. Houdt er wel rekening mee dat dit weer minimaal €44.000 is.

Twee tips om je verplicht DGA salaris omlaag te brengen

  • Wanneer je een auto van de zaak hebt waarover je in prive bijtelling betaald dan mag je deze bijtelling verrekenen met het verplichtte DGA salaris.
  • Binnen de werkkostenregeling zijn er diverse kosten die onder de gerichte vrijstelling vallen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zakelijke reis-, verblijf- en studiekosten. Deze kosten mag je onbelast aan jezelf verstrekken. Stel je voor dat deze kosten totaal

€ 2.500 zijn, dan mag je deze van je gebruikelijke loon afhalen.

Hoe bepaal je als DGA je optimale fiscale loon?

Wanneer je klant bent bij ANNO2040 dan kunnen wij je ‘optimale DGA-salaris’ bepalen. Aan de hand van je privé aftrekbare kosten bepalen onze fiscalisten je optimale salaris waardoor je niet meer dan 40,4% aan belasting betaald.

Dirk
Door

Dirk

op 27 May 2016

Helder uiteen gezet. Ik wist niet dat je ook verplicht bent jezelf loon uit te betalen en dat een werknemer in je bedrijf niet meer mag verdienen.

Reactie plaatsen