BTW tarieven

In Nederland worden verschillende btw tarieven gehanteerd voor verschillende doeleinden, er zijn vier categorieën.

21% tarief

Dit is het standaard tarief en op vrijwel alle bedrijven van toepassing, alles wat niet in de overige 3 categorieën valt hoort in deze categorie thuis.

9% tarief

Dit is het lage tarief en wordt gebruikt voor primaire levensbehoeften en een aantal bijzondere producten en diensten. Op eten en drinken zit bijvoorbeeld 9%, maar ook op boeken en sommige vormen van kunst.

Op de site van de belastingdienst staat een overzicht met alle producten en diensten die onder het 9% tarief vallen, staat een product of dienst hier niet bij dan valt het niet onder dit tarief.

Onder het 9% tarief vallen:

Producten
 • voedingsmiddelen
 • water
 • agrarische goederen
 • geneesmiddelen en hulpmiddelen
 • boeken en periodieken
 • gas en minerale olie voor de tuinbouw

Diensten
 • fietsen repareren
 • schoeisel en lederwaren repareren
 • kleding en huishoudlinnen repareren
 • diensten van kappers
 • werkzaamheden aan woningen
 • kampeergelegenheid bieden
 • logies
 • cultuur en recreatie
 • sport
 • personenvervoer
 • diensten aan agrariërs

Vrijstelling

Sommige producten of diensten zijn vrijgesteld van de btw, dit geldt bijvoorbeeld voor opleidingen, onroerend goed (in sommige gevallen) en verzekeringen. Ook hiervan staat een overzicht op de site van de belastingdienst.

Een onderneming die is vrijgesteld heeft geen recht op het terugvragen van btw, de btw op je inkopen krijg je dus niet terug als je geen btw betaalt. Het kan ook voorkomen dat je onderneming deels is vrijgesteld, dan mag je verhoudingsgewijs een deel van de btw niet terugvragen over je inkopen en kosten.

Vrijgesteld zijn:
 • onderwijs
 • gezondheidszorg
 • componisten, schrijvers, cartoonisten en journalisten
 • sociaal-culturele instellingen
 • kinderopvang
 • onroerende zaken
 • levering roerende bedrijfsmiddelen
 • sportorganisaties en sportclubs
 • jeugd- en jongerenwerk
 • financiële diensten en verzekeringen
 • lezingen, excursies en rondleidingen
 • kansspelen
 • collectieve belangenbehartiging
 • sociale samenwerkingsverbanden
 • fondsenwervende activiteiten
 • kantines
 • radio en televisie
 • postdiensten
 • beleggingsgoud

0% tarief

Het 0% tarief geld voor intracommunautaire leveringen en diensten, dit zijn leveringen en diensten binnen de Europese Unie met andere ondernemers. We komen hier bij de internationale btw op terug. Het verschil tussen 0% en vrijstelling is dat je bij 0% wel volledige de btw over je inkopen mag terugvragen terwijl dit bij vrijgestelde omzet niet is toegestaan.

Voor producten en diensten die niet onder de 21% regel vallen of waarbij je twijfelt welk tarief je moet hanteren kun je een brief naar de belastingdienst sturen. In deze brief omschrijf je de dienst of het product en de belastinginspecteur zal dan een uitspraak doen over de categorie waar je in valt.

Op deze manier heb je de zekerheid dat je het juiste percentage hanteert. Je wil niet de situatie krijgen dat je altijd 9% rekent en opeens met terugwerkende kracht 21% moet afdragen.
Reactie plaatsen