Inkomstenbelasting voor particulieren

Als niet-ondernemer doe je elk jaar een aangifte waarin je alle inkomsten over het kalenderjaar opgeeft. Je mag hier een aantal aftrekbare kosten op in mindering brengen. Dit zijn bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek, ziektekosten, opleidingskosten etc. Alle inkomsten bij elkaar minus de aftrekbare kosten levert het belastbaar inkomen op. Over dit inkomen moet je belasting betalen.

Je aangifte doe je via het aangifteprogramma van de belastingdienst, dit kun je jaarlijks invullen op de site van de belastingdienst of via de belastingdienst app. Hierin doorloop je stapsgewijs alle verschillende soorten inkomsten en aftrekbare kosten. Dit programma rekent voor je uit hoeveel je aan belasting moet betalen. Hoe dit systeem werkt gaan we nu uitleggen.

Loonbelasting

De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Je betaalt als je een salaris hebt maandelijks belasting over dit salaris, deze belasting heet loonbelasting en wordt door de werkgever ingehouden. De hoogte van deze loonbelasting is het verschil tussen je brutoloon en het bedrag dat je daadwerkelijk netto gestort krijgt.

Aan het eind van het jaar wordt dit verrekend met het definitieve bedrag uit de aangifte inkomstenbelasting. Stel dat je het hele jaar loonbelasting hebt afgedragen (via de werkgever) en je hebt een hypotheek dan krijg je dus een deel van de betaalde belasting terug.

Je kunt alleen belasting terugkrijgen als je belasting hebt betaald. Heb je geen loonbelasting of dividendbelasting betaalt en je komt toch negatief uit, door bijvoorbeeld een grote aftrekpost, dan krijg je niets terug.

Dividendbelasting

Ook bij dividend wordt al een deel van de dividendbelasting ingehouden door de BV, dit bedrag wordt tevens verrekend in de aangifte inkomstenbelasting.

Tip

Kijk bij de aangifte inkomstenbelasting goed naar mogelijke aftrekposten waarvoor je in aanmerking zou kunnen komen. Veel mensen vergeten hier bepaalde aftrekposten mee te nemen en daardoor betaal je meer belasting dan nodig is. De belastingdienst corrigeert dit zelf niet, dus geef je het niet op dan ben je het geld kwijt.

Een goede boekhouder weet welke regels je kunt toepassen en kan ervoor zorgen dat je zo weinig mogelijk belasting hoeft te betalen.
Reactie plaatsen