Vennootschapsbelasting (VPB)

De vennootschapsbelasting (vpb) is uitsluitend van toepassing op rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid, dus de BV, de NV en de stichting. Deze bedrijven zijn afzonderlijke juridische entiteiten, er is dus een scheiding tussen de bedrijven en de eigenaren van het bedrijf. Bij de overige rechtsvormen zoals de eenmanszaak en VOF betaalt alleen de ondernemer inkomstenbelasting, bij de BV en de NV betaalt ook het bedrijf zelf belasting.

De vennootschapsbelasting betaal je over de winst van de BV of NV. Voor het berekenen van de winst zijn in grote lijnen dezelfde regels van toepassing als voor de winst uit onderneming bij de inkomstenbelasting. Je trekt dus je kosten af van je omzet om tot de winst te komen, ook hier is het belangrijk zoveel mogelijk kosten op te voeren om daarmee je winst zo laag mogelijk te houden.

De aangifte vennootschapsbelasting moet je jaarlijks doen, na afloop van het boekjaar. Er zijn twee belastingschijven voor de vennootschapsbelasting, over € 200.000 aan winst betaal je 15% á 20% VPB over het bedrag aan winst boven de € 200.000 betaal je 20% á 25%.

Nadat deze belasting is betaald zit de winst belastingvrij in de BV, je hebt het als eigenaar dan nog niet op je privé rekening staan. Wil je als eigenaar de winst aan jezelf uitkeren dan moet je daar nog een keer belasting in box 2 over betalen (25% á 27%).

Je kunt als ondernemer zelf, of eventueel samen met je boekhouder, berekenen bij welke winst het gunstig is om een BV op te zetten (ten opzichte van een eenmanszaak). Je moet hierbij niet alleen naar het belastingtechnische aspect kijken, in de artikelen over over rechtsvormen is toegelicht dat naast de belasting ook de risicoafdekking een belangrijke afweging is bij het wel of niet opzetten van een BV.

Een aanvullend voordeel van de BV is dat je de winst ook in de BV kunt laten zitten. Als je besluit de winst niet uit te keren dan betaal je alleen de vennootschapsbelasting en (nog) niet de dividendbelasting, hierdoor hou je relatief veel geld over in de BV om mee te investeren. In de eenmanszaak of de VOF moet je meteen over je gehele winst belasting betalen, hier kun je dus geen geld in het bedrijf laten zitten zonder volledig belasting te betalen.

Let op, je moet ooit wel de belasting betalen als je de winst uit je BV wilt halen, dus je stelt in feite de belasting uit. Bij een groeiend bedrijf met veel investeringen kan het handig zijn om de belasting uit te stellen in plaats van geld te moeten lenen bij een bank.
Reactie plaatsen